Tjenester

Home » Tjenester

Landmåler

ØA Landmåling er lokalisert på Biristrand i Gjøvik Kommune og kan ta feltoppdrag i Innlandet og omegn.

Stikningsdata

Mange entreprenører har i dag eget utstyr for utsetting og innmåling. ØA Landmåling har bred erfaring innen prosduksjon av stikningsdata for grunnarbeid, betongkonstruksjoner og prosjekter til maskinstyring. Vi kan bistå entreprenører med utarbeidelse av stikningsdata fra tegning, modeller eller annen beskrivelse.

Dronetjenester

ØA er godkjent RO3-operatør med særskilt tillatelse til nærflyging av personer, eiendom og kjøretøy. Kartlegging med drone over anleggsområder er en svært effektiv metode for å dokumentere fremdrift og til produksjon av 3D modell for mengdeberegning. Vi utfører også eiendomsfoto og inspeksjon fra lufta.

inspesjon av bru med drone

Digital terrengmodellering

Digital terrengmodell (DTM), også kjent som digital høydemodell er praksis for å skape en digital representasjon av bakketopografi og terrengoverflate. Selv om kart som viser topografisk informasjon har blitt produsert i hundrevis av år, er det først nylig slike høydedata er samlet inn i en så presis digital form at det er mulig å lage digitale modeller av landets topografi. ØA Landmåling opprette en DTM som passer dine behov.

DTM terrengmodell
HVORFOR DTM brukes

Den digitale terrengmodellen kan brukes til å modellere vannføring eller andre bevegelser (for eksempel for å kjøre simulerte skred eller ras), eller for studier av arealbruk og planlegging av infrastruktur. DTM kan også brukes til produksjon av fysiske kart med kotelinjer, flysimulatorprogrammer eller andre visualiserings- og modelleringsapplikasjoner. Digitale terrengmodeller er også innlemmet i geografiske informasjonssystemer.


Husplassering

Ved bygging av ny bolig, tilbygg, garsje og lignende er det i mange tilfeller behov for utstikking før og etter utgraving. Det må også foretas en beliggenhetskontroll for å dokumentere at beliggenhet er i henhold til godkjent byggetillatelse.

landm

Ved tilbygg av eksisterende bolig er det ikke alltid at det man har av tegninger fra tidligere bygging er godt nok for detaljprosjektering. Det kan da være nødvendig å måle inn eksisterende situasjon til bruk i prosjektering av tilbygg med situasjonsplan.

ØA kan stå for utstikking og beliggenhetskontroll av tiltak. Vi er også behjelpelig med innmåling av terreng på tomt for prosjektering av bolig og plassering i terrenget. Vi kan utarbeide situasjonsplan påført alle nødvendige mål.


Modeller til maskinstyring

ØA har god kjennskap til de fleste maskinstyringssystemer i markedet og kan lage prosjekter til alle disse. ØA har mange års erfaring fra små og store anleggsoppdrag.

byggegrop

Ofte er det mangelfult modellgrunnlag på prosjektene og vi har god erfaring fra å lage modeller til maskinstyring ut fra tegning, beskrivelse eller fra fagmodeller på alle vanlige formater.

Masseberegning | Målebrev

ØA kan utføre innmåling ved hjelp av drone og tradisjonell landmåling for mengdeberegning, målebrev og som bygget-dokumentasjon. Vi kan også bearbeide data som er innmålt av kunde.

3d

Tverrprofiler

tverrprofiler 2

Siste innlegg

Comments are closed.