Om

Home » Om

ØA Landmåling drives av Øyvind Arntzen og er lokalisert på Biristrand i Gjøvik kommune. Arntzen har lang erfaring fra anleggsbransjen og har vært innom de fleste produksjonsjobber på et anlegg fra grøftemann, maskinfører og tippbilkjøring  til  anleggs- og stikningsledelse etter noen år med videreutdanning ved Høgskolen i Gjøvik.

Arntzens allsidige erfaring innen bygg og anleggsfaget kommer godt med på oppdrag med produksjonsstikking og  innmåling for as-built på vei, jernbane og betongkonstruksjoner. 

 

Comments are closed.