Category Archives: Landmåling

Landmåling og vegetasjon |


thumbnail

En av utfordringene når man bruker tradisjonelle landmålingmetoder er nødvendigheten av å kartlegge områder som er dekket av tykk vegetasjon. Noen oppmålingsprosjekter krever måling av slik vegetasjon, mens de fleste oppdrag krever måling av selve terrenget fremfor vegetasjonen som dekker det. Når man er i terrenget kan landmåler oppdage at tradisjonelt oppmålingsutstyr er blokkert av store trær eller andre hindringer. De kan til og med ikke være i stand til å krysse landet på grunn av bratte fjell, elver, innsjøer […]

Read More