Author Archives: admin

Landmåling og vegetasjon |


thumbnail

En av utfordringene når man bruker tradisjonelle landmålingmetoder er nødvendigheten av å kartlegge områder som er dekket av tykk vegetasjon. Noen oppmålingsprosjekter krever måling av slik vegetasjon, mens de fleste oppdrag krever måling av selve terrenget fremfor vegetasjonen som dekker det. Når man er i terrenget kan landmåler oppdage at tradisjonelt oppmålingsutstyr er blokkert av store trær eller andre hindringer. De kan til og med ikke være i stand til å krysse landet på grunn av bratte fjell, elver, innsjøer […]

Read More

Landmåling og droneteknoli |


thumbnail

Landmåleren er en viktig ressurs i et hvert anleggsrosjekt. Droner kan ikke erstatte en landmåler, men de er svært nyttig når man ønsker å samle inn mye data  på større områder. Innmålt data kan også dokumenteres med georefererte flyfoto. Landmåler er fagpersoner som har gjennomgått formell utdannelse og ulike opplæringer for å tilegne seg den eksepsjonelle kunnskapen og ferdighetene som kreves for å kunne utføre jobbene sine. Hva er en drone? Forutsatt at du ikke er kjent med hva en […]

Read More