Landmåling og droneteknoli


Landmåler_dronefoto

Landmåleren er en viktig ressurs i et hvert anleggsrosjekt. Droner kan ikke erstatte en landmåler, men de er svært nyttig når man ønsker å samle inn mye data  på større områder. Innmålt data kan også dokumenteres med georefererte flyfoto. Landmåler er fagpersoner som har gjennomgått formell utdannelse og ulike opplæringer for å tilegne seg den eksepsjonelle kunnskapen og ferdighetene som kreves for å kunne utføre jobbene sine.

Hva er en drone?

Forutsatt at du ikke er kjent med hva en drone egentlig er, så er en drone i utgangspunktet et ubemannet fly. Det kalles også UAV (unmanned aerial vehicle) eller en flygende robot. Den kan fjernstyres av landmåler eller fly av seg selv gjennom flyplaner som er programvarestyrt. Flyplanene lastes opp til dronens innebygde system som fungerer med GPS. Droner er kjent for å brukes til militære formål, men de brukes også i forskjellige aktiviteter som trafikkovervåking, værovervåking, overvåking, brannslokking, søk og redning, filmskaping, fritidsaktiviteter osv. Det brukes også til kartlegging, som vi vil diskutere videre i denne artikkelen.

drone_klar_for_landmåling

 UAV mot UAS

Disse begrepene brukes noen ganger om hverandre, men de definerer to forskjellige ting. Teknisk sett er UAV flyet eller selve maskinvaren, mens UAS er den komplette løsningen – GPS, kameraer, ruteplanleggingsprogramvare, etc. UAS står for unmanned aerial system.  I ettertid er UAV bare en del av UAS, som er et bredere begrep som dekker diverse utstyr og ideer. Som nevnt tidligere kan UAV-er brukes til forskjellige formål. På den annen side er hver UAS designet basert på oppdraget den er ment for.

 UAS og landmåling

UAS kommer med to typer som kan brukes til kartlegging. Den første typen er en fast vingemodell som er egnet for enmannsoperasjoner. Den kan brukes til luftkartlegging, topografiske undersøkelser og terrengmodellering av store områder; for eksempel lagerhauger og gruvedrift. Den andre typen er det propellbaserte systemet multirotor. Den kan fly i hvilken som helst retning eller i en fast posisjon. Den er egnet for grundige inspeksjoner og kartlegging av områder som er vanskelige å nå, som broer, kraftledninger og rørledninger.

 Hvordan fungerer UAS?

 Å vite hvor høyt teknologiske UAS-er er, er det veldig interessant å vite hvordan de fungerer. Hva må gjøres før du bruker slike systemer? Hva avgjør om de er klare til bruk?

  • Sette opp systemet

For det første gjøres ruteplanlegging gjennom programvaren som følger med systemet. Deretter er start- og landingsområdet programmert og området som skal kartlegges er skissert. Før oppstart utføres også en  risikoanalyse.

  • Forbereder UAV

Ruteprogrammet er lastet til UAV. Forutsatt at du er pilot skal du sjekke om drona er funksjonell og klar til bruk. Les nøye sjekklistene som er utarbeidet.

  • Lanserer UAV

Vær oppmerksom på at lanseringsprosessen avhenger av modellen du bruker. Du kan velge en som bare må kastes i luften forutsatt at du står på riktig startsted. Noen modeller gir deg valget mellom manuell start eller automatisk. Vi benytter utelukkende multirotordroner på våre operasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *